ติดต่อเรา
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
138 หมู่ 12   ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
เบอร์โทรศัพท์ 039-480355 เบอร์โทรสาร 039-480355
Email : academic.splw@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/sapanluakwit


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :