รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
138 หมู่ 12   ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
เบอร์โทรศัพท์ 039-480355 เบอร์แฟกส์ 039-480355
Email : academic.splw@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :